Home > Brother Printer > Brother Printer Error 502

Brother Printer Error 502

Contents

Manually move the ink cartridge carrier to the left, then to the right to check the positioning of the encoder strip.8. Tack. Ask Richard Your Own Question Richard, Technician Category: Printers Satisfied Customers: 5359 Experience: AAS Degree in Computer Technology. 46422908 Type Your Printers Question Here... Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen. http://hammerofcode.com/brother-printer/brother-printer-error-7a.php

Credentials confirmed by a Fortune 500 verification firm. characters left: Contact Us|Terms of Service|Privacy & Security|About Us|Our Network © 2003-2016 JustAnswer LLC JustAnswer UKJustAnswer GermanyJustAnswer SpanishJustAnswer Japan 125 7625720 Butik Support Community Mitt konto Butik Support Community ×Close Kunskapsbank Svenska Česky Dansk Deutsch Login|Contact Us Printers Printer Repair Questions? Once the encoder strip has been re-seated, close the lid to the unit.9.

Brother Printer Error Message

I will be your expert. Ask IT Technicians for Answers ASAP Not a Printers Question? Försök igen senare. Om det går att rucka på kodarremsan är den INTE rätt placerad.

Det finns en liten öppning för kodarremsan på baksidan av skrivarkassetthållaren. Hi. I cannot get it to print with 10/7/2016 10/7/2016 Viet - Printer Tech I have a message "printer error occured, turn off power and 10/7/2016 10/7/2016 Nathan Attempts to locate Drivers Brother Printer Error Ts-07 We are now investigating the problem.

Gently press the strip first to the rear and then forward to ensure that it is seated correctly.7. Brother Printer Error State MFC-J615w 10/6/2016 10/6/2016 Viet - Printer Tech I have a new canon mb2020 and my imac will not recognize it 10/6/2016 10/6/2016 Viet - Printer Tech Printer laser Jet Pro 200 Gently move the top part of the printer belt to the right.5. May 2 10/6/2016 10/6/2016 Richard X Ask a Technician Get a Professional Answer. 100% Satisfaction Guaranteed. 28 Technicians are Online Now Type Your Printers Question Here...

Dina synpunkter har skickats. Brother Printer Error 36 We are now investigating the problem. Need to install. Tryck på strömknappen.

Brother Printer Error State

If the encoder strip was re-seated correctly, the Hardware Error: 502 code will not appear. Richard and 5 other Printers Specialists are ready to help you Ask your own question Re-connect the power supply to the All-In-One.10. Brother Printer Error Message Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Brother Printer Error 4f Artikel-ID: SLN52269 Senast ändrad: 2010-12-16 00:00 Betygsätt den här artikeln Korrekt Användbart Lätt att förstå Var den här artikeln till nytta?

How JustAnswer Works: Ask an Expert Experts are full of valuable knowledge and are ready to help with any question. http://hammerofcode.com/brother-printer/brother-printer-error.php I am Rick. Flytta skrivarkassetthållaren åt vänster och sedan åt höger för att kontrollera hur kodarremsan är placerad. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för Brother Printer Error 50

Put ink in backward and can not get them out, hp 3510, pc 10/6/2016 10/6/2016 Russell H. Please wait for a while. Site Map Legal Privacy Policy Global Site An unexpected error occured. Kontrollera att remsan sitter ordentligt genom att trycka den först försiktigt bakåt och sedan framåt. check over here Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela

Sverige Välj land Afghanistan Albanien Algeriet Amerikanska Jungfruöarna Angola Anguilla Antigua och Barbuda Argentina Armenien Aruba Asien/Stillahavsområdet Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien och Brother Printer Error 76 Obs! Laptop is not picking it up.

Richard is online now Printer hardware error 0502 on my Dell A940 printer.

Lyft på locket till enheten, precis under skannerdelen på allt-i-ett-skrivaren, så att du kan se insidan av enheten där skrivarkassetterna sitter. Get a Professional Answer Via email, text message, or notification as you wait on our site.Ask follow up questions if you need to. 100% Satisfaction Guarantee Rate the answer you receive. Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela Brother Printer Error Light Kitts och Nevis St.

Skjut skrivarkassetthållaren försiktigt mot mitten av skrivaren. Gently slide the ink cartridge carrier to the middle of the printer.4. Lift the lid of the unit, just below the scanner portion of the All-In-One, to expose the inside of the unit where the printer cartridges are located.3. this content Press the Power button.

Bild 1 : Kodarremsa i fel läge Skjut den övre delen av överföringsremmen försiktigt åt höger. Remove the power cord from the unit.2. Om kodarremsan är rätt placerad visas inte maskinvarufel: 502.

Dell™-skrivare – mer informationOm du vill ha mer hjälp än vad som tillhandahålls i den här artikeln kan du skicka e-post till eller What does that mean? Share this conversation Expert: Richard replied5 years ago.

Please wait for a while. Site Map Legal Privacy Policy Global Site Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Bild 1 : Kodarremsa i rätt läge Obs! What This answer was rated: ★ ★ ★ ★ ★ Printer hardware error '0502' on my Dell A940 printer.

När kodarremsan har placerats om stänger du locket till enheten. Återanslut strömmen till allt-i-ett-skrivaren. THe 0502 error code indicates that the encoder strip has lost its connection THe steps below should fix it for you.1. Kitts och Nevis St. Using an index finger, gently push encoder strip down and then back up to get it back into the slot located on the back of the ink cartridge carrier.NOTE: There is

Använd pekfingret och tryck ned kodarremsan försiktigt och tryck sedan upp den igen för att föra tillbaka den i öppningen på baksidan av skrivarkassetthållaren.